Reglement

Het reglement van KLJ Wiekevorst kan je eerder beschouwen als een gedragscode waar iedereen zich aan dient te houden. Niet echt een reglement in de strikte zin dus. We zijn ervan overtuigd dat op de KLJ er heel wat mag. Doordat iedereen het reglement respecteert, wordt het voor iedereen zo aangenaam mogelijk gemaakt. We raden in ieder geval aan om het reglement eens door te nemen om zo zeker misverstanden uit te sluiten.

Klik hier om het te downloaden