Privacy

Bij KLJ Wiekevorst nemen we je pricacy erg serieus. Om onze administratie rond te krijgen hebben we echter wel wat persoonsgegevens nodig. Wat we precies van je weten en wat we ermee doen, vind je op deze pagina.

Via deze privacyverklaring willen we graag onze leden informeren over hoe we met hun gegevens omgaan. Algemeen geldt dat we verderbouwen op de algemene privacyverklaring van KLJ & Groene Kring vzw.
Daarnaast willen we jullie ook nog attent maken op enkele uitbreidingen specifiek voor KLJ Wiekevorst.

Je hebt natuurlijk ook het recht om alle gegevens die KLJ Wiekevorst over jou heeft op te vragen en in te kijken. Indien gewenst kunnen we ook al je gegevens verwijderen uit ons archief. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de contactgegevens onderaan deze pagina.

Specifiek voor KLJ Wiekevorst:

  • Onze ledenadministratie beheren we centraal via het Wall-E systeem van KLJ. Hiervoor geldt de privacyverklaring waarnaar eerder verwezen werd. Zij zorgen voor het technische onderhoud en de beveiliging.
  • Daarnaast hebben we ook een eigen, lokaal archief waarin we oude ledenbestanden bijhouden. Deze worden o.m. gebruikt bij activiteiten waarop we oud-leiding en -leden willen betrekken. Het bevat namen, adressen, geboortedata, e-mailadressen, leeftijdsgroepen.
  • Om in geval van nood snel te kunnen reageren, houden we ook medische fiches bij. Deze omvatten specifieke medische informatie, alsook contactgegevens. Bij een nieuwe inschrijving wordt deze doorgemaild naar de ouders om in te vullen. Bij een kampinschrijving vragen we je om deze nogmaals na te kijken. De toegang tot deze medische fiches is beperkt tot de leiding en de kookouders, tenzij anders gewenst.
    Bij een herinschrijving voor het volgende werkjaar, behouden we de medische fiche van het vorige jaar. Schrijf je je na de inschrijvingsperiode van het volgende werkjaar niet opnieuw in, zal deze verwijderd worden uit ons bestand. Medische fiches komen niet mee in het eerdervernoemde archief.
  • Voor de verspreiding van foto's van onze activiteiten gebruiken we een openbare Facebookpagina. Bij een inschrijving gaan we er van uit dat je akkoord gaat met het reglement en deze privacyverklaring. Indien je niet wil dat er foto's van jou of je kind worden gepubliceerd, gelieve dan contact op te nemen zodat we hiermee rekening kunnen houden. Foto's genomen op de activiteiten worden ook in een centraal digitaal archief bewaard.
  • Voor sommige activiteiten, zoals bijvoorbeeld het kamp, zijn we verplicht om aan de uitbaters een deelnemerslijst af te leveren. Bij een inschrijving voor dergelijke activiteit gaan we er van uit dat je akkoord gaat met het feit dat we je gegevens doorgeven aan een derde partij. Na afloop vragen we steeds aan de desgenoemde partij om de gegevens te verwijderen.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring kunnen digitaal gebeuren via onze website. De actuele versie is steeds terug te vinden op deze pagina.

Voor alle vragen die je omtrent privacy of de behandeling van je persoonsgegevens hebt kan je terecht bij Rune Deckers op hoofdleiding@kljwiekevorst.be.